TIN TỨC KHUYẾN NÔNG

Sáng ngày 24/7 vừa qua, tại xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Trung tâm KNKN Bình Thuận đã tổ chức hội thảo và nghiệm thu mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm. Mô hình thực hiện tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí với qui mô 1.000m2, mô hình được hỗ trợ 100% giống và 30% vật tư (thức ăn).

KIẾN THỨC CHO NHÀ NÔNG

I/ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TIẾT TRONG TUẦN QUA ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG:

Tuần qua mưa giảm, lượng mưa tương đối ít và dưới trung bình nhiều năm, không  thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

MÔ HÌNH NN SẢN XUẤT HIỆU QUẢ

Tỉnh An Giang thực hiện cánh đồng 400 ha trồng lúa không sử dụng thuốc trừ sâu, rầy… đã mang lại kết quả cao cho bà con nông dân.