TIN TỨC KHUYẾN NÔNG

Ngày 24 tháng 05 năm 2016, tại hội trường UBND xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bình Thuận đã tổ chức tập huấn về “Kỹ thuật chăn nuôi heo sử dụng đệm lót sinh học” cho 04 hộ tham gia mô hình và cộng đồng. Buổi tập huấn nhằm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học và sử dụng chế phẩm Balasa N01 làm đệm lót cho các hộ tham gia mô hình.

KIẾN THỨC CHO NHÀ NÔNG

I/ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TIẾT TRONG TUẦN QUA ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG:

Tuần qua một số nơi trong tỉnh đã có mưa, tình hình khô hạn thiếu nước cho sản xuất Nông Lâm nghiệp và đời sống sinh hoạt dần được cải thiện.

Chiều ngày 18/5/2016 ở thôn 3, 4 xã Đức Chính huyện Đức Linh đã xảy ra lốc xoáy, làm thiệt hại một số nhà cửa của dân, Trạm y tế và Trường học của xã (ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng).

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

Thực hiện công văn số 1150/UBND-TH ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công khai bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư công khai bổ sung các chế độ, chính sách có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

    Tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Giải việt dã “Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2016” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” do UBND tỉnh phát động vào sáng 20/3/2016, đến dự có đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng một số đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.